• WELKOM BY
    LEWENDE WOORD PAROW
    Volle Evangelie Kerk van God / Full Gospel Church of God
    Kliek hier!

Lewende Woord - Volle Evangelie Kerk, Parow - Interkerklike Woordskool se onderwerp vir 2017 is "DIE GEESTESWêRELD".