Die Lof en Aanbiddingsgroep staan onder leiding van die Musiekdirekteur.

Die groep is verantwoordelik vir alle sang en musiek in die gemeente.

Nuwe lede word verwelkom en word tydens ‘n oudisie getoets en daarna op proef aanvaar voor amptelike insluiting.

 

 

musiek
musiek
musiek
musiek
Wil jy betrokke raak?

Kontak Ons

lewendewoordparow@gmail.com